Gerard Sekoto

C A S T

GERARD SEKOTO - Anovuyo Nqeto
JUDITH - Mtwakazi Xuma
RUBY - Ovayo Qwabi
MAM’GLADYS - Thando Hadebe
PAUL- Lazama Hlela
NINA - Latoya Popose
SIPHO - Lazama Hlela
JANET - Charney Piet
PAMELA - Katlego Masike
YOUNG GERARD SEKOTO - Ukhonaye Ndamase
ADAM GOODMAN - Lazama Hlela
INTERVIEWER ONE - Katlego Masike
INTERVIEWER TWO - Sama Mdangayi

PRODUCERS - Lazama Hlela and Ovayo Qwabi
DIRECTORS & WRITERS - Thando Hadebe & Anovuyo Nqeto
LIGHTING & SOUND - Ukhonaye Ndamase & Scott Thompson
CMS & PD - Mtwakazi Xuma & Ovayo Qwabi