NTOMBIKAYISE

C A S T & C R E W

CAST
Madume Mogaladi
Andile Njoko
Tshepang Sebashe

CREW
PRODUCER - Petronella Moshidi Mabaso
WRITER - Luyanda Radebe
DIRECTOR - Luyanda Radebe
DIRECTOR - Palesa Masa
CINEMATOGRAPHER - Lwando Makasi
FOCUS PULLER - Khayelihle Phakathi
DIT AND COLOUR GRADER - Temwani Mwasinga
EDITOR - Hlakaniphile Mngomezulu
SOUND DESIGNER - Tapiwa Chimalizeni
PRODUCTION DESIGNER - Anna Lipalesa Machakela
MEDIA MUSIC PRODUCER - Tholang Mahloko
VISUAL EFFECTS ARTIST - Ndubi Dimakatso Rakgotho
COSTUME, MAKE-UP AND STYLIST - Anna Lipalesa Machakela