IQINISO

C A S T & C R E W

Nangamso Kambi
Khanyisa Willie
Magnificent Shabalala
Nkululeko Mkhomazi
Helene Naicker
Daluxolo Moloi
Noxolo Hlatshwayo
Asanda Kathi
Nandipha Madondo
Ayabonga Zuma