ELEPHANTS IN THE ROOM

C A S T & C R E W

Layla Domingo
Kuhle Melaphi
Nomi Mzamane
Thulani Nzonzo
Clifford Sidloyi

PRODUCERS- Yolanda Siduka & Larise Krishnan
WRITER- Lerato Mzwimbi
DIRECTOR- Slindile Mngomezulu
CINEMATOGRAPHER - Mbasa Ndobo
EDITOR - Norbet Kelvin & Lerato Mzwimbi
VISUAL EFFECTS- Francis Nel 
SOUND DESIGN - Khanyiso Dili & Mathew Nel 
PRODUCTION DESIGN - Nicole Jonker
COSTUME DESIGN & STYLING- Dain Sisam & Caylim Isaacs